Przed tronem Twym stoimy          D C9+ G

wpatrzeni w Twej miłości blask.   D C9+ G

Do Ciebie Panie podobni               D C9+ G

stajemy się, widząc Twą twarz.    D C9+ F D

Chwała Twa wypełnia nas             G C9+

obecności Twojej blask,               e D

gdy wielbimy Ciebie wiem,           G C9+

jesteś tu. /x2                               G


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku