Jak łania pragnie wody ze strumienia     C G a C

Moja dusza pragnie Cię                         F G C

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem         C G a C

Zawsze chcę uwielbiać Cię.                    F G C

Tylko Ty jesteś mocą mą,                      C F C

Twoja Wola, wolą mą                            d F E

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem          C G F C

Zawsze chcę uwielbiać Cię.                     F G C


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku