Jezus zwyciężył, to wykonało się d g

Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc C F A

Jezus jest Panem, o alleluja, d g

Po wieczne czasy Królem królów jest d A d

Jezus jest Panem/ x4 d g C F A

Tylko Jezus jest Panem d

Jezus jest Panem g

On jest Panem ziemi tej d A d

Alleluja!


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku