Dotknij Panie moich oczu, D A h

abym przejrzał.

Dotknij Panie moich warg, D A h G A

abym przemówił uwielbieniem.

Dotknij Panie mego serca i oczyść je. D A h

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. G e A


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku