Boże Twa łaska nad nami jest D A G / (G D)

Twoja miłość przychodzi wciąż D A G / (G e)

Działasz mocy pośród nas e G A

Przenikasz serca gładzisz grzech e h D A

 

Ref. My chcemy więcej Ciebie D G A

więcej łaski Twej

Pragniemy więcej Ciebie,

więcej miłości Twojej.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku