Bóg jest miłością. G C G

Miejcie odwagę żyć dla miłości. h e a D

Bóg jest miłością, G a G D e

Nie lękajcie się. a D G


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku