Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:         D h  

Chwała Barankowi!                                         G A

        

Alleluja!                                                          G  

Alleluja!                                                          h

Alleluja!                                                          G  

Chwała i cześć!                                               e A


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku