Świat byłby taki ubogi,       E A H7
gdybyśmy się nie spotkali
Bo nasz miłość ubogaca świat
ty kochasz mnie a ciebie ja


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku