Twe drogi są najlepsze,       G C e D
Najlepsze dla mnie są.
Ty Panie wiesz najlepiej,
co dla mnie dobre jest.
 
I zawsze troszczysz się,       e a C D
Bo bardzo kochasz mnie.
I zawsze troszczysz się,
Bo bardzo kochasz mnie.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku