Pan jest Pasterzem moim, a E a
Niczego mi nie braknie. F G C
Na niwach zielonych pasie mnie, F G C E7 a
Nad wody spokojne prowadzi mnie. F a E a


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku