Śpiewnik

Tytuł Opublikowano
Przepraszam Panie za łzy 21 Lut 2015
Pan jest pasterzem moim 15 Paź 2014
Pan blisko jest 15 Paź 2014
Uwielbiam imię Twoje Panie 15 Paź 2014
Twe drogi 15 Paź 2014
Świat byłby taki ubogi 15 Paź 2014
Tobie chór aniołów 15 Paź 2014
Uwielbiam Cię Jezu 15 Paź 2014
Bóg jest miłością 15 Paź 2014
Boże Twa łaska 15 Paź 2014
Chlebie najcichszy 15 Paź 2014
Dotknij Panie moich oczu 15 Paź 2014
Jezus zwyciężył 15 Paź 2014
Jeszcze się kiedyś rozsmucę 15 Paź 2014
Jak łania 15 Paź 2014
Kocham Ciebie Jezu 15 Paź 2014
Przed tronem Twym stoimy 15 Paź 2014
Ofiaruję Tobie Panie mój 15 Paź 2014
W lekkim powiewie 15 Paź 2014
Będę tańczył przed Twoim tronem 15 Paź 2014
Ześlij deszcz 15 Paź 2014
Ani oko nie widziało 15 Paź 2014
Bo miłosierny jest Pan i łaskawy 15 Paź 2014
Niepojęta łaska 15 Paź 2014
Pomódl się Miriam 15 Paź 2014
Mów do mnie Panie 15 Paź 2014
Jezu ufam Tobie 15 Paź 2014
Jesteś królem 15 Paź 2014
Jeśli radość w sercu chcesz mieć 15 Paź 2014
Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie 15 Paź 2014
Duchu Święty ogarnij mnie 15 Paź 2014
Chlebie żywy 15 Paź 2014
Bo góry mogą ustąpić 15 Paź 2014
Ukaż mi Panie swą twarz 15 Paź 2014
Jesteś życiem mym 15 Paź 2014
Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś 15 Paź 2014
Ty tylko mnie poprowadź 15 Paź 2014
W Tobie jest światło 15 Paź 2014
Wywyższony 15 Paź 2014
Podnieś mnie Jezu 15 Paź 2014
Ze szlachetnym bratem słońcem 15 Paź 2014
Abba Ojcze 15 Paź 2014
Tak mnie skrusz 15 Paź 2014
Ruah 15 Paź 2014
Pan jest mocą swojego ludu 15 Paź 2014
Niechaj zstąpi Duch Twój 15 Paź 2014
Pozwól mi przyjść do Ciebie 15 Paź 2014
Niech Twój Święty Duch 15 Paź 2014
Miłość Twa 15 Paź 2014
Misericordias domini 15 Paź 2014
Ma dusza pragnie Boga 15 Paź 2014
Każdego dnia przy Tobie trwać 15 Paź 2014
Jeden Duch 15 Paź 2014
Jak ożywczy deszcz 15 Paź 2014
Jezus Chrystus moim Panem jest 15 Paź 2014
Jak dobrze jest dziękować 15 Paź 2014
Jezus, dla Jezusa 15 Paź 2014
Jezus, Jezus 15 Paź 2014
Dziś składamy 15 Paź 2014
Duchu Święty wołam przyjdź 15 Paź 2014
Dotknij ogniem 15 Paź 2014
Będziemy tańczyć 15 Paź 2014
Bo jak śmierć potężna jest miłość 15 Paź 2014
Blisko, blisko 15 Paź 2014
Chwalę Ciebie Panie 15 Paź 2014
Twe światło jest na drodze mej 15 Paź 2014
Oblubieniec 15 Paź 2014
Otwórz me oczy o Panie 15 Paź 2014
Twoja Miłość jak ciepły deszcz 15 Paź 2014
Szukam Cię Panie o wschodzie 15 Paź 2014
Święta Maryjo Królowo 15 Paź 2014
Uwielbiajcie Pana 15 Paź 2014
Wspaniały Dawco miłości 15 Paź 2014
Wejdźmy do Jego bram 15 Paź 2014
Powietrzem dla mnie jest 15 Paź 2014
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia 15 Paź 2014
Panie mój przychodzę dziś 15 Paź 2014
Panie proszę spraw 15 Paź 2014
Niechaj Miłość Twa 15 Paź 2014
Spocznij na nas Duchu Pana 15 Paź 2014
Zacznijcie śpiewać 15 Paź 2014
Będzie to piękne spotkanie 15 Paź 2014
Zbawienie przyszło przez krzyż 15 Paź 2014
Przed Tobą stoję Panie 15 Paź 2014
Tyś jak skała 15 Paź 2014
Ubi caritas 15 Paź 2014

Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku