Poniżej podajemy listę najbardziej powszechnych zagrożeń duchowych, które skutkują dręczeniem przez złego ducha. Jeśli ktoś zmaga się z dręczeniem demonicznym lub stosował wymienione praktyki, powinien zgłosić się po pomoc do swojego księdza proboszcza.

 

a) Należy wyrzec się wszelkich tych praktyk i odwołać wszelkie związki z demonami,

b) Wyrzucić wszystkie przedmioty, które sprzeciwiają się wierze w Boga (znaki, książki, gazety, talizmany itd.)

c) Wyznać na spowiedzi wszystkie formy okultyzmu, magii, satanizmu, bałwochwalstwa, zatajone grzechy, prosząc Boga o przebaczenie.

d) Pojednać się z osobami skrzywdzonymi i przebaczyć swym krzywdzicielom.

e) Wejść na drogę nawrócenia i skruchy: wrócić do żywej wiary w Boga przez modlitwę, czytanie Pisma św. i regularne życie sakramentalne oraz żyjąc według nauki Kościoła.

f) Jeżeli występują objawy działania złego ducha, takie jak koszmary senne, widzenie i silne poczucie obecności złego ducha, lęki, depresje, utrzymujące się złe samopoczucie, niezrozumiałe ataki nienawiści, próby samobójcze, bluźniercze myśli, niewytłumaczalne medycznie choroby, niechęć lub nienawiść do Boga i Kościoła, niemożność przystępowania do sakramentów, silne trudności na modlitwie, zwłaszcza w czasie Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu (senność, bóle głowy lub żołądka, bluźnierstwa, omdlenia), niewyjaśnione zjawiska (przesuwanie się przedmiotów, odgłosy pukania, słyszalne kroki) - należy skontaktować się księdzem egzorcystą.

Zagrożenia duchowe:

1. Bałwochwalstwo (idolatria) - grzech przeciw pierwszemu przykazaniu; oddawanie boskiej czci pogańskim bóstwom, demonom, ludziom, bożkom i przedmiotom martwym; wyrzeczenie się Boga.
a) aktywne:
- sekty satanistyczne, zawarcie paktu z diabłem w myślach albo na piśmie (cyrograf), odbywanie rytuałów satanicznych (czarna msza), czytanie biblii szatana.
- satanizm "intelektualny" jako bunt przeciw Bogu i moralności, uznający demona za ciemną stronę osobowości człowieka, a nie jako realną postać.
- oddawanie hołdu ludziom podającym się za Boga lub jego wcielenia (np. Sai Baba).
- czczenie miejsc i przedmiotów (miejsca tajemne, totemy, amulety).
- szamanizm współczesny, neopoganizm, mantrowanie (przywoływanie bóstw).
b) pasywne:
- bierne uczestnictwo w czarnej mszy i bałwochwalczych rytuałach.
- przebywanie w miejscach, gdzie odbywały się rytuały satanistyczne i pogańskie.
- noszenie amuletów, posiadanie figurek bożków, diabłów, tajemnych znaków itd.

2. Okultyzm - posługiwanie się tajemnymi energiami, mocami czy zdolnościami, wiedza tajemna i ezoteryzm.
a) aktywne:
- ezoteryzm - poszukiwanie tajemnej wiedzy, uczestnictwo w sektach ezoterycznych, alchemii, masoneria, kabała, teozofia, kursy wiedzy tajemnej,
- jasnowidztwo - odczytywanie wydarzeń przyszłych i przeszłych, chodzenie do jasnowidza.
- joga, medytacje transcedentalne, wchodzenie w inne stany świadomości.
- wiele form "rozwijania duchowości" w ramach wschodnich sztuk walki (aikido, karate), energią chi.
b) pasywne:
- szukanie porad u jasnowidzów, świeckich egzorcystów, telepatów itd.
- pozwalanie innym osobom na operowanie energiami na sobie np. w celach leczniczych.

3. Magia, wróżby, klątwy - (elementy okultyzmu) dążenie do osiągnięcia wpływu na ludzi i zdarzenia, czarowanie, korzystanie z usług magów (wróżbici, wróżki, czarownice, czarownicy).
a) aktywne:
- magia "czarna" i "biała", wszystkie praktyki czarownictwa,
- samodzielne czarowanie, jak i uczęszczanie do magów w celu szkodzenia innym.
- wróżbiarstwo - dążenie do poznania przyszłości: wróżbiarstwo (także przez Internet), kartomancja, chiromancja, tarot, karty anielskie, astrologia, horoskopy, numerologia, uczęszczanie do wróżbitów (wróżek).
- klątwa - rzucanie uroków na przedmioty i osoby, złorzeczenie, przeklinanie.
- przelewanie nad dziećmi wosku, jajek w celu "odczyniania"
- tworzenie talizmanów, korzystanie z amuletów (pierścień atlantów, tajemnicze znaki).
b) pasywne:
- padnięcie ofiarą zaczarowania, złorzeczenia, przekleństwa, klątwy.
- czytanie horoskopów i książek magicznych, choćby z ciekawości.
- przechowywanie talizmanów, amuletów, przedmiotów z różnych kultów i rytuałów.

4. spirytyzm - wywoływanie duchów (diabłów, bóstw, aniołów, zmarłych) za pomocą różnych technik z ciekawości i w celu zdobycia ukrytej wiedzy.
a) aktywne:
- nekromancja, gusła, przywoływanie dusz osób zmarłych i próby nawiązywania z nimi kontaktu.
- mediumizm i dążenie do samoopętania przez siły duchowe, wywoływanie duchów, wirujące stoliki, talerzyki.
- tabliczka oui-ja, pismo automatyczne i inne formy automatycznego przekazu i komunikowania się z tajemnymi bytami.
- podróże astralne, channeling i inne praktyki mające na celu kontaktować z bytami astralnymi, duchowymi przewodnikami, aniołami itd.
b) pasywne:
- przebywanie w miejscach, gdzie odbywały się seanse spirytystyczne i wymienione wyżej praktyki.
- bierne uczestniczenie w wyżej wymienionych praktykach.

5. Leczenie "naturalne" - medycyna niekonwencjonalna, paramedycyna, różne terapie "naturalne" bazujące na tajemniczych i nie zweryfikowanych przez naukę energiach.
a) aktywne:
- bioenergoterapia, reiki, metoda Silvy, różdżkarstwo, wahadlarstwo,
- feng-shui, piramidki energetyczne, stosowanie odpromienników,
- homeopatia (nie mylić z ziołolecznictwem!),
- leczenie na odległość, np. przez ekran telewizora, przekazywanie jakichś mocy, fluidów itd.
- akupunktura, akupresura, leczenie "energią chi", otwieranie tzw. kanałów energetycznych, czakramów,
- leczenie psychotroniczne i biotroniczne, leczenie kolorami, kamieniami, kryształami, metalami.
- wychodzenie poza ciało, terapie reinkarnacyjne, odkrywanie swoich rzekomych poprzednich wcieleń.
b) pasywne:
- poddawanie się wszystkim powyższym terapiom.
- zażywanie mikstur przygotowywanych przez szamanów i uzdrawiaczy (energetyzowane zioła, proszki Sai Baby); spożywanie pokarmów poświęconych jakiemuś bóstwu (jak posiłki wyznawców Kriszny).

6. Manipulacja przez dźwięk.
a) aktywne:
- manipulowanie poprzez dźwięki, przekazywanie treści bałwochwalczych (np. satanistycznych, okultystycznych, spirytystycznych itd.).
- mantrowanie, powtarzanie i śpiewanie pieśni poświęconych jakimś bóstwom (np. Kriszna).
b) pasywne:
- muzyka usypiająca świadomość, wchodzenie w stany alfa itp. (także w technikach uczenia się).
- słuchanie muzyki z przekazem podprogowym, zarówno sataniczna, jak i tzw. relaksacyjna.
- blackmetal, hard-rock, deathmetal i formy muzyki satanicznej z bezpośrednim lub ukrytym przekazem.
- muzyka identyfikowana z rożnymi kultami (np. rastafarianizm).
- muzyka techno i inne formy przekazu dźwiękowego wpływające na świadomość człowieka (doprowadzanie do transu i ograniczenia samokontroli).

7. Pozostałe.
- świętokradzkie spowiedzi i Komunie św.
- dobrowolne, świadome i długotrwałe pozostawanie w grzechu ciężkim i nałogach.
- doświadczenia wyobcowujące z narkotykami, alkoholem i środkami odurzającymi.
- perwersja seksualna, zboczenia płciowe.
- uczęszczanie do miejsc i osób związanych z kultami, sektami, okultyzmem, wróżbiarstwem, spirytyzmem.
- nawiedzanie z ciekawości miejsc i osób, na które wpływ wywiera zły duch.
- sataniczne gry komputerowe.
- inicjatywa własna demona - zdarza się w sytuacjach wyjątkowych, że Bóg toleruje chwilowe działanie złego ducha na człowieka, dla wzrostu jego świętości, pomimo, że zło nie jest zgodne z wolą Bożą (np. życie św. Jana Vianneya czy św. O. Pio).

Lista zagrożeń ze strony: www.egzorcyzmykatolik.pl


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku