Słowo Ojców

pazdziernikNiepokalana w Duchu Świętym

Maryja Niepokalana jest największym dokonaniem zbawienia uczynionym przez Jezusa Chrystusa. Dokonaniem najbardziej pełnym, doskonałym i całkowitym uczynionym przez Trójcę Świętą.

wrzesien„Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Św. napełnił Elżbietę.” (Łk1,41)

Dziś, jak nigdy wcześniej Kościół potrzebuje Ducha Świętego! To jest największa potrzeba Kościoła. Jak mówił Papież Paweł VI potrzebujemy chrześcijan z „ogniem w sercu, słowem na ustach (..)

sierpienMaria Magdalena spotyka Jezusa Zmartwychwstałego

Najdroższe dzieci, kilka miesięcy temu o. Joao Henrique medytował z nami o wielkiej ewangelizatorce Marii Magdalenie i w tym miesiącu chcemy jeszcze bardziej pogłębić ten temat.

lipiec"Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym" (Mk 15, 39b)

Krzyż Światowych Dni Młodzieży (JMJ) odwiedził już wiele regionów w Brazylii i wiele krajów na świecie. Dlatego ważne jest, byśmy przygotowali się do tego wielkiego wydarzenia medytując nieco o tajemnicy Krzyża, która jest objawieniem miłości Boga, która “dochodzi do szaleństwa”, jak mówiła Święta Tereska od Dzieciątka Jezus.

czerwiec"Łazarzu, wyjdź na zewnątrz" (J 11,43)

Jezus przebywał całkiem daleko od Betanii, kiedy otrzymał wiadomość, że Łazarz jest umierający. Marta i Maria przesłały Mu wiele wiadomości, aby On przyszedł natychmiast i dokonał uzdrowienia fizycznego, którego oczekiwały, ale On nie przyszedł.

maj"Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je." (Łk 8, 21)

Na drodze wiary, nie możemy nie kontemplować cudowności, których Pan dokonał w tej, którą Słowo Boże nazywa "Błogosławioną", przez to, że uwierzyła, "że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" (Łk 1, 45).

kwiecien"Jezus rzekł do niej: "Mario!" A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: "Rabbuni", to znaczy: Nauczycielu." (J 20,16)

Każde Słowo jest słowem życia, które daje Życie naszemu życiu. "Moje słowo", mówi Jezus, "jest Duchem i Życiem" (por. J 6,33).

lutyIdźcie na cały świat i ewangelizujcie!

“W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem (…) I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

styczen“Twoja wiara Cię uzdrowiła! Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą!” (Mk 10, 52).

Rok wiary, nowej ewangelizacji, rok łaski! Czas Boga (= Kairos), aby zaczerpnąć z wielkiego daru naszego chrztu, odnawiając naszą wiarę przez nasze całkowite przylgnięcie do Jezusa, jako jedynego Pana i Zbawiciela.

grudzien“Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?” On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie”. (Łk 10, 36).

Zbliżamy się do końca jeszcze jednego roku i dzięki Miłosierdziu Boga, mieliśmy możliwość być świadkami tylu cudów, które On dokonywał w naszej Wspólnocie Przymierza Miłosierdzia.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku