Słowo Ojców

wrzesien„Tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 22). 

Duch Święty Boży jest „tchnieniem” życia, życia w pełni, które Jezus przyszedł nam przynieść. Dlatego pierwszym prezentem, który daje nam Jezus zmartwychwstały jest „Ruah”.

sierpien“Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni… jeżeli Mnie miłujecie, będę prosił Ojca a On da wam Ducha Prawdy…” (J 14, 12-17)

Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, postanowił stać się człowiekiem, przyjmując całkowicie naszą naturę. Wiele razy zadaję sobie pytanie dlaczego Jezus nie chciał ukazać się w Swojej Chwale, która pochodzi od Ojca w niebie, ale wolał przyjąć wszystkie ograniczenia ludzkie?

lipiec„…otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać <Abba, Ojcze!>” (Rz 8,15)

„Ześlij Ducha Twego i wszystko zostanie stworzone i odnowisz oblicze ziemi!” Cały Kościół i każdy z nas nie ustajemy w prośbach o „Moc z Wysoka”, którą jest wielka „Obietnica Ojca”, jedyna, która jest zdolna radykalnie zmienić nasze życie (por. Łk 24,49).

majTrzeba wam się powtórnie narodzić (J 3,7)

Słowo na ten miesiąc wprowadza nas do odkrycia jednej z najpiękniejszych tajemnic życia duchowego. Wielokrotnie rzeczywiście myślimy, że możemy zdobyć zbawienie poprzez wiele wysiłków..

kwiecienBędziecie przyobleczeni w moc z wysoka

Żyjemy w czasie, kiedy doświadczamy konsekwencji realizacji dobrze zorganizowanego planu ludzi, którzy chcą śmierci Kościoła, którzy próbują zbudować nowy świat bez Boga, albo mówiąc lepiej, stworzyć boga światowego skonstruowanego przez nich. Dzisiaj, bez wiedzy większości, żyjemy zanurzeni w takim świecie zaprojektowanym przez tych niszczycieli życia, którzy skupieni są na burzeniu wszystkiego, co pozostawił nam Chrystus.

marzec"Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Mk 1, 11)

Tak, to są słowa, jakie wypowiada Ojciec w godzinę chrztu, wobec Swojego Syna Jezusa.

luty"Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi" (Rz 8, 14)

Święty Paweł w Triadzie miał sen. Pewien Macedończyk prosił go, aby przyjść do niego, aby głosić Słowo Boże.

styczen“Oto czynię wszystko nowe (…). Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia!” (Ap 21,5-6).

Wszystkim pragniemy życzyć Szczęśliwego Roku 2014! Szczęśliwego nowego roku, w nowości Chrystusa, Naszego Pana, który swoim narodzeniem nadał nowy kierunek czasom, zaznaczając nowy początek w historii tego świata!

grudzien„Raduj się Maryjo (Łk 1,28), „Oto ja służebnica Pańska (Łk 1,38)

W czasie Bożego Narodzenia jeszcze głębiej wchodzimy w życie Maryi, prosząc, aby ona pomogła nam i nauczyła nas jak możemy sprawić, by Jezus rodził się w życiu innych ludzi.

listopad“Sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.” (Łk 2,38)

Na drodze Maryi, w jej szkole, dochodzimy do ofiarowania Jezusa w Świątyni (por. Łk 2, 22-39).


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku