Pozostała część artykułu albo treść całego artykułu łącznie z powielonym tekstem wprowadzenia na samym początku.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku