Słowo Ojców

wrzesien Słowo na miesiąc

Aktualne "Słowo na miesiąc" publikowane na głównej stronie Przymierza Miłosierdzia

 

wrzesien Zagubiona drachma
"wymiata cały dom i szuka starannie, aż ją znajdzie" (por. Łk 15, 8-10)
Jedyne pragnienie Jezusa to pokazać ludziom serce Ojca Niebieskiego.. Jezus przyszedł, przede wszystkim aby zamanifestować miłość Swojego Ojca do nas.

wrzesien Dobry Pasterz i zagubiona owca
"Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła!" (Łk 15, 6b)
Jezus jest Pasterzem, który pozostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, aby szukać tej, która się zgubiła.

wrzesien Uratowani przez Miłosierdzie

"Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 5, 20b)
Bóg ma nazwisko a tym nazwiskiem Boga jest twoje imię... Tak!

wrzesien "Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej
i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód" (Wj 3,8)

Miłosierdzie Pana jest misterium bez miary, ponieważ, jak mówi Jezus do Świętej Faustyny, jest największym przymiotem Boga (por. Dzienniczek Świętej Faustyny, nr 163).


 

wrzesien Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony."
(J 3,16-17)
Lubimy myśleć o Miłości Ojca jako o niewyczerpalnym źródle wody najczystszej, krystalicznej, z którego nieustannie w sposób bezwarunkowy, pełny, nieskończony i darmowy, wypływa Jego Miłość.

wrzesien "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana." (Łk 4, 18-19).

Jezus miał także swój "dowód tożsamości".

 

wrzesien Jesteśmy współtwórcami radości waszej (2 Kor 1, 24)
Poprzez to wyrażenie, święty Paweł definiuje powołanie misyjne! Ewangelizacja rzeczywiście, jak przypomina nam Papież Franciszek w swoim adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, jest "zarażaniem radością"!

wrzesien Błogosławieni miłosierni (Mt 5,7)

Jesteśmy w momencie odliczania dni, zbliżając się do 8 grudnia, kiedy papież Franciszek ogłosi początek Roku Świętego Miłosierdzia.

 

wrzesien "A kto jest moim bliźnim?" (Łk 10, 29)

Jedną z najbardziej znanych przypowieści w Biblii jest z pewnością słynna przypowieść o Dobrym Samarytaninie (Łk 10, 25-37).


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku