Duchu Święty - natchnij mnie

Miłości Boża - pochłoń mnie

na właściwą drogę - zaprowadź mnie

Maryjo Matko, spojrzyj na mnie

Z Jezusem błogosław mnie

od wszelkiego złego,

od wszelkich złudzeń,

od wszystkich niebezpieczeństw

zachowaj mnie

Amen.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku