Modlitwy

modlitwyDuchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze.

modlitwyBoże, Duchu Święty,
słodka miłości Ojca i Syna.
Aby całkowicie należeć do Ciebie,
oddaję Ci teraz i na zawsze: (..)

modlitwyDuchu Święty - natchnij mnie

Miłości Boża - pochłoń mnie

na właściwą drogę - zaprowadź mnie

Maryjo Matko, spojrzyj na mnie

modlitwyStajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty. Stajemy obciążeni wprawdzie ludzkimi grzechami, ale specjalnie zebrani w imię Twoje. (..)

modlitwyWezwanie Ducha Świętego:

Przybądź, Duchu Święty,
spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

modlitwyKyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, (..)

modlitwyPrzyjdź, Światłości prawdziwa. Przyjdź, życie wieczne. Przyjdź, ukryta tajemnico. Przyjdź, bezimienny skarbie. Przyjdź, rzeczywistości niewysłowiona. Przyjdź, szczęśliwości bez końca. Przyjdź, światło nie znające zachodu. (..)

modlitwyDuchu miłości, Tyś zstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy na Apostołów zebranych w Wieczerniku i utworzyłeś z nich jeden Kościół, w którym zamieszkałeś; zstąp w naszych czasach w wyjątkowy sposób na Twój święty Kościół i udziel mu najdoskonalszych darów. (..)

modlitwyDuchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej.

modlitwyDuchu Święty, najsłodszy Gościu serc,
ukaż nam głębokie znaczenie
Wielkiego Jubileuszu, aby dusze nasze
mogły go świętować z wiarą w nadziei,
która nie zawodzi, w miłości,
która nie oczekuje niczego w zamian.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku