Formacja 2015

wrzesien„W końcu ukazał się samym Jedenastu, i rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie." (Mk 16, 14-18)

wrzesien “Maryja, matka Miłosierdzia i Królowa Pokoju będzie gościem (por. J 19,27) i Panią naszego domu i naszego życia. Pozwolimy, by nas wychowywała (por. Łk 2, 51-52), Mistrzyni Miłości na drodze Pokoju...
W szkole jej ciszy przyjmiemy każdego dnia Słowo (por. Łk 1,26nn), aby stać się “brzemiennymi” w Chrystusa... i “rodzić Go” w sercu każdego człowieka...”

wrzesien "Oto zwiastuję wam radość wielką: narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan!"
(Łk 2,10-11)

To zwiastowanie Anioła do pasterzy w noc Bożego Narodzenia jest wielkim zwiastowaniem, które od ponad dwóch tysięcy lat Kościół nie przestaje głosić aż po krańce świata. 

wrzesien"Tęsknimy za nową Pięćdziesiątnicą. W tych poszukiwaniach rozważamy w tych miesiącach słowa, które kierują nas na drogę Kerygmatu (głoszenia dobrej nowiny Ewangelii Jezusa), abyśmy mogli otworzyć nasze serca na dar Ducha Świętego".

Święty Augustyn mówi: "jeśli spalono by wszystkie Biblie na całym świecie, zostawiając tylko jedną stronę, i z tej strony zostałoby kilka linijek, i z tych linijek zostałyby zaledwie trzy słowa - Bóg jest Miłością (1J 4,8), nic nie byłoby stracone". 

wrzesien"Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko co miał, i kupił tę rolę". (Mt 13,44)

Jesteśmy w miesiącu słowa i ten fragment motywuje nas do sprzedania wszystkiego, jeśli mamy do zdobycia skarb! 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku