Formacja 2015

maj Chrystus żyje! Alleluja! Ten okrzyk radości paschalnej może stać się wołaniem Ducha w twoim życiu, możesz uczynić ze swojego życia Paschę, uczynić ze swojego życia głoszenie. Chrystus żyje we mnie!
To doświadczenie było jednym z najbardziej znaczących w moim życiu. Miałem 20 lat, wiele trudności i prób próbowało osłabić moją odpowiedź na wezwanie Pana. Pewnego dnia odwiedziliśmy, wraz z innymi nowicjuszami grupę modlitewną Odnowy Charyzmatycznej. Wchodząc, zostałem ogarnięty przez uwielbienie i adorację, które przenikały to miejsce. Nagle narodziła się modlitwa w dziwnych językach i rzeczywiście poczułem się także dziwnie! Do tamtej pory nigdy nie słyszałem mowy w językach. Nie wiedziałem, że Duch zaskoczy mnie jeszcze bardziej. Siedziałem sobie, ukryty pośród licznej grupy. Modliłem się wewnętrznie i przedstawiałem Bogu moje powołanie i mój strach. Mówiłem: „Panie, ja nie potrafię, jestem lękliwy, nie uda mi się, nie umiem mówić, jestem słaby. Powołaj kogoś inteligentniejszego, mocniejszego, odważniejszego." Nagle jedna osoba zaczęła prorokować w językach. Inna przetłumaczyła i powiedziała: „Mówisz: nie potrafię, jestem słaby, jestem lękliwy, i to prawda! Dlaczego nie pozwolisz więc, bym Ja żył w tobie?"

maj Jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, czasu, w którym Kościół zaprasza nas, abyśmy popatrzyli na siebie samych, ale podążając śladami Jezusa, który pokazuje nam drogę na Krzyż, znak naszego zbawienia: „Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; umocnię moje spojrzenie na tobie." (Ps 32, 8)...

maj „Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań,
abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako
nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego
i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako
źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno
Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu
Chrystusa, że nie na próżno biegłem
i nie na próżno się trudziłem."
(Flp 2, 14-16)

maj Wspólnota Przymierze Miłosierdzia nie może istnieć bez działania Ducha Świętego. Dnia 15 sierpnia 2005 r., nasza rodzina została oficjalnie zatwierdzona przez arcybiskupa Claudio Hummes. Ta postawa potwierdza, że Ruch Przymierze Miłosierdzia jest dziełem Ducha Świętego i prowadzi nas do refleksji nas słowami Jezusa Chrystusa skierowanymi do Piotra: „wszystko, co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, i wszystko co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Arcybiskup, następca apostołów, w jedności z Papieżem, potwierdza to, co Duch chce od nas. Jak wszyscy możecie sobie wyobrazić, jest to dla nas ogromna odpowiedzialność wobec całego Kościoła.

maj "Ludzkość dzisiaj potrzebuje
Jezusa żywego".

Pewnego dnia Jezus przygotowywał swoich Apostołów, aby byli mocni w momentach największych trudności i prób przychodzących z powodu ewangelizacji, i z Jego Serca wypłynęło mocne wyrażenie, zainspirowane przez Ducha: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!" (Łk 12,49).

maj "A gdy Jezus skosztował octu,
rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy
głowę oddał ducha." (J 19,30) 

Tchnienie Boga, nowe Tchnienie, zaczyna się na krzyżu. To ciche tchnienie. Jezus daje z siebie wszystko, oddaje się całkowicie. 

maj Święty Paweł Apostoł pisał do świętych z Rzymu: Królestwo Boże to radość w Duchu Świętym". To jest wiadomość, którą Jezus pozostawił nam umierając na Krzyżu. Dał nam Ducha, aby nasza radość była pełna. W Ewangelii Jana Jezus mówi: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna." (J 15,11) i jeszcze: „...radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać" (J 16,22).

sierpien "Jezus rzekł do swoich uczniów:
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje".
(Mt 16,24)

wrzesien„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę..." (Łk 4, 18-19)

wrzesien"Jesteśmy współtwórcami radości waszej". (2 Kor 1,24)

Cudowne jest to Słowo, którym św. Paweł wyraża w piękny sposób misję każdego ewangelizatora: „Nie chcemy być panami waszej wiary, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej" (2 Kor 1,24).

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku