"Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko,
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!"
(Mk10,21)
Ewangelia mówi nam, że Jezus powiedział te Słowa do człowieka, który wybiegł Mu na spotkanie i uklęknął u Jego stóp. Mateusz (19,16-22) precyzuje, że był on bogatym młodzieńcem, nie tylko bogatym ekonomicznie, ale bogatym przede wszystkim w pragnienia doskonałości i poszukiwana. To jest młodzieniec, który chce czegoś więcej: „czego mi jeszcze brakuje?" Naprawdę, to Słowo jest dla wszystkich, którzy czuję się młodo w duszy i w sercu... dla ciebie, młodzieńcze!
Młody to ten, który jest zdolny dać kierunek własnemu życiu, zdolny do marzenia, do zostawienia, do rozpoczynania zawsze, do oddalenia od własnego życia ideałów, które przemijają i przyjęcia tych, które nie mijają. Młody to ten, kto nie zadowala się minimum, życiem przeciętnym... jest tym, kto chce czegoś więcej. Jest zdolny do zmiany i zaczynania zawsze na nowo!
Kościół w Brazylii powiedział do młodzieży, zapraszając ich w szczególny sposób, by byli protagonistami nowej ewangelizacji, by czuli się żywą częścią żywego Kościoła, Żywego Chrystusa!
Według statystyk, w Brazylii mamy 34 miliony młodzieży, w wieku od 15 do 24 lat (20% populacji) albo 47 milionów (jeśli weźmiemy pod uwagę ludzi aż do 29 roku), i bez wątpienia, jak mówił Jan Paweł II, „młodzi po raz kolejny jawią się dla Kościoła szczególnym darem Ducha Bożego".
"Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!"
Jeśli to Słowo jest do wszystkich, to dlatego, że każdy chrześcijanin jest powołany, by być zawsze młody, być dla świata „nowym człowiekiem", którego świat potrzebuje. Zdolny do zostawienia, do rozpoczęcia na nowo, do odnowienia się, do zawierzenia się i stracenia swoich dóbr, aż po własne życie, aby podążać za Jezusem i służyć biednym.
Dlatego Papież Benedykt XVI powiedział na początku swojego pontyfikatu: „Kościół jest młody! [...] Kościół jest żywy." Podczas ostatniej Pięćdziesiątnicy Papież chciał spotkać się z przedstawicielami ponad 100 Ruchów i Nowych Wspólnot, i jeszcze raz pokazał światu widowisko Kościoła młodego, Kościoła żywego. Rzym został najechany przez setki tysięcy osób (mówi się, że było nawet 500 000).
Ruchy i Nowe Wspólnoty miały w tych latach, razem z wieloma innymi rzeczywistościami kościelnymi, odwagę nieustannego „odnowienia" Kościoła, szukając nowych dróg wierności Ewangelii, w stale nowym pragnieniu, by „zostawić wszystko", aby oddać się biednym, by iść za Jezusem z odnowioną żarliwością.
Aby pokazać „piękno bycia chrześcijaninem i radość świadczenia" papież Powiedział: „Oświecajcie mroki świata!... Żadne piękno nie jest nic warte, jeśli brakuje prawdy, by rozpoznać i podążać, jeśli miłość staje się uczuciem, które mija, jeśli wierność staje się niemożliwym mirażem, jeśli wolność staje się władzą nad posiadaniem i przyjemnością", i zaprosił wszystkich, by budować cywilizację miłości, zdolną zmierzyć się z postępem barbarzyństwa.
"Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!"
A ty? Czy masz ten skarb? Czego ci brakuje? Wszyscy chcielibyśmy czuć się młodo, ale starzejemy się, przywiązani do naszych bogactw i zabezpieczeń. Boimy się „zostawienia wszystkiego", bo zapominamy, że Jezus nas kocha, i wpatrując się w nas, oferuje nam tajemnicę wiecznej młodości i prawdziwego szczęścia. Biada tym, którzy nie zostawiają swoich własnych dóbr w życiu i zostawiają je wraz ze śmiercią. Ci nie odnajdą skarbów w niebie.
I teraz, mówiąc szczerze, wobec miłosnego spojrzenia Chrystusa zadaj sobie pytanie: „czego mi brakuje? Co mnie wiąże? Co nie pozwala mi służyć biednym i podążać za Jezusem z sercem wolnym i czystym?".
Nie bój się. Utkwij swój wzrok w Jego Oczach a odnajdziesz prawdziwe bogactwo: „Kto ma Boga, temu niczego nie brakuje!"
Niech Bóg was błogosławi!

Lipiec 2006
o. João Henrique

 

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku