"Kto słucha moich słów i wypełnia je, jest moją matką." (Łk 8,21)

W roku 1531 Maryja z Guadalupe ukazała się w Meksyku małemu Juanowi Diego, jako matka Boga i biednych, matka Miłosierdzia dla wszystkich cierpiących: „tutaj pragnę objawić ci całą moją miłość i moje współczucie, dać ci moją pomoc, być twoją obroną, bo jestem twoją najsłodszą matką [...], pragnę ukazywać moją miłość dla tych, którzy mnie kochają, mnie wzywają i składają we mnie całe zaufanie..."
Na początku tego nowego roku, chcemy jako Przymierze Miłosierdzia, poświęcić ponownie, z całą naszą ufnością, naszą rodzinę, wszystkie otwarcia domów, fraterni, Tęczę i aktywności apostolskie Niepokalanej w Duchu Świętym, naszej Matce i Założycielce. W 1531 Dziewica z Guadalupe dała trwały i cudowny znak Indianinowi Juanowi Diego, swojemu „ambasadorowi godnemu pełnego zaufania", który tak naprawdę czuł się „człowiekiem bez wartości, istnieniem podłym i obrzydliwym, jak zeschnięty liść zerwany z gałęzi, gościem, który absolutnie nie znaczy nic w społeczeństwie".
Maryja zostawiła więc wydrukowany swój obraz na tilmie (indiańskim płaszczu) Juana Diego, i ten obraz jeszcze można podziwiać, cudownie nienaruszonym po 475 latach, z kolorami tak żywymi, jak ukazały się w 1531, na płótnie, które może wytrzymać maksymalnie 30 lat i który został wystawiony na niezliczone agresje, włącznie z kontaktem z kwasem saletrowym (w 1791 r.) i podłożeniem bomby, aby zniszczyć obraz Dziewicy z Guadalupe.
Na początku tego nowego roku, świadomi naszej małości, jak Juan Diego, ale również świadomi naszego powołania i naszej misji; świadomi naszego życia, które przedkładamy Matce Najświętszej jako płótno szorstkie i nędzne, ale również świadomi Miłosiernej Miłości, z którą Bóg nas wybrał, chcemy prosić Maryję, by odbiła się w nas jak na tilmie Juana Diego.
Przez słuchanie i życie Świętą Ewangelią (Łk 8,21) poświęcamy się, aby wielu mogło zobaczyć w nas, Rodzinie Przymierza Miłosierdzia, naszą ukochaną Matkę.
Módlcie się także z nami, w ciągu tego miesiąca, tą piękną modlitwą:
Panie, uczyń ze mnie tilmę.
"O Najświętszy Panie, Ty możesz zrobić wszystko.
Uczyń ze mnie Tilmę.
Aby ukazać Twoją miłość narodom nowego świata, sprawiłeś,
że obraz Twojej Matki miłosiernej ukazał się na płaszczu Juana Diego wiele lat temu.
Jeśli ten wiejski materiał przyciągnął Twoją uwagę, by móc być przydatny dla Twojej miłości, z pewnością jedna dusza spragniona jak moja,
może również służyć Twojemu celowi.
Uczyń ze mnie Tilmę.
Zabierz ode mnie wszystko, co psuje lub zakłóca dzieło Twoich rąk.
Niech Twój Duch Święty uczyni mnie czystą i gotową, aby otrzymać
tak wielki Dar.
Wypisz we mnie czysty obraz Twojej czystej i Świętej Matki.
Niech Twoje szczęście, Twoja obecność, Twoja miłość będą wypisane nieusuwalnie
we mnie.
Uczyń ze mnie Tilmę.
W tych czasach, kiedy pogańska kultura kolejny raz grozi pochłonięciem Twojego ludu
i zniszczeniem życia ludzkiego, pozwól, by dokonał się
nowy cud łaski.
Poślij Twoją Matkę do nowej ewangelizacji.
Na wiejskim płótnie mojego życia, namaluj ten portret tak
miły Tobie...
Obraz Maryi... tej, która przynosi i wydaje na świat Jezusa.
Niech ta piękna kobieta, przyobleczona w słońce, mogła przeżyć Twoje zwycięstwo
we mnie...
Miażdżąc węża, promieniejąc Twoim miłosierdziem i niosąc
wiarę wszystkim tym, którzy na Nią patrzą.
Tak Panie, uczyń ze mnie Tilmę.
Amen..."
(Patti Mansfield – pionierka Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i nasza najdroższa przyjaciółka i siostra)

Marzec 2006
o. João Henrique

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku