"Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś
moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu,
jeśli jakieś serdeczne współczucie - dopełnijcie mojej radości
przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego
ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego
współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze
oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie..."
(Flp 2,1-3)

Nic nie cieszy bardziej serce Jezusa niż to, gdy żyjemy w jedności ze sobą. Duch wzywa do jedności i jedność pozwala zauważyć obecność Ducha pośród nas. Jedność nadaje sens naszemu życiu, które jest ciałem Chrystusa. Święty Augustyn mawiał: „Tajemnicą piękna jest jedność".
Fundamentalna i niezbędna jest ta rzeczywistość w naszym życiu w ruchu Przymierze Miłosierdzia. Wszystkie poszczególne kręgi Dzieła powinny czuć się w harmonii z tym, co apostoł Paweł napisał w liście do Filipian. Pomyślcie jaki piękny jest ten aspekt: możemy czuć się zjednoczeni między sobą, bez uważania nikogo za większego od innych, ale każdy na swoim miejscu, szukając jedności w naszej rodzinie.
Nie tylko jest to piękne, ale jest łaską Boga. I tak, gdzie jest dwóch albo trzech zjednoczonych w Jego imię, On obiecał swoją obecność. Zatem, nie jest to jakakolwiek obecność, ale obecność Boga, który żyje pośród nas. On przychodzi bo jest przyciągany przez naszą jedność. Orygenes, jeden z pierwszych ojców Kościoła. mówił, że Jezus jest przyciągany przez wzajemną miłość, która rodzi się z jedności.
Jaka jest radość, której wszyscy możemy doświadczyć? To ta, o której mówi apostoł Paweł: „żyć według tych samych uczuć, w miłości, mając wspólnego ducha i myśli". Wspólnota Życia, Grupy Tęczy, Wolontariusze i Przyjaciele mają, jako wybór, życie z intensywnością tym, o co apostoł prosi Kościół z Filipii: Jednością.
To cudowne móc zobaczyć, że istnieje i rozwija się pośród nas komunikacja. Grupy Tęcza, które robią wszystko, aby komunikować doświadczenia Ducha innym grupom, Wspólnocie Życia i przyjaciołom. Widzieć Wspólnotę Życia tak samo w komunii ze wszystkimi, i Przyjaciół jeszcze bardziej zjednoczonych, stanowiących część tej samej rodziny.
Zachwyca radość, którą żyjemy, kiedy spotykamy się, aby dzielić się życiem różnych kręgów Wspólnoty. Świadectwa, które słyszymy budują nas w taki sposób, że wszyscy drżymy z radości, i wielokrotnie, płaczemy. Pragnieniem jest móc spędzać godziny słuchając, przeżywając, drżąc. Dlaczego? Dlatego, że w tych momentach przeżywamy to, co jest naszym powołaniem: Jedność.
I zawsze pomaga nam Święty Paweł: „podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie" (Rz 12,5). Nie martwmy się jeśli Bóg pomnoży Wspólnotę na całą Brazylię, my mamy troszczyć się o budowanie jedności między nami... Jezus uczyni resztę! Zatem, wszyscy zjednoczeni!
Zjednoczeni, w miłości do Kościoła, do Papieża Benedykta XVI, do naszych Biskupów. Zjednoczeni z kapłanami z naszych parafii. I w końcu, wszyscy z jednym pragnieniem: Jedności!
Bóg pobłogosławi naszemu Dziełu i to On będzie je prowadził dokąd chce. Dla nas zostaje jedyne zadanie: być zjednoczonymi, aby pokazać, jak Bóg kocha swoje dzieci.

Wrzesień 2005
o. Antonello

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku