"Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę."
(Ps 23,2-3a)


Lipiec, miesiąc wakacji. Czas odpoczynku, aby odnowić nasze siły... Aby odpocząć nic lepszego nad dom mojej babci. Tam, każdego roku, spędzaliśmy nasze wakacje. Moja babcia była centrum gromadzenia się rodziny. Bawiliśmy się radośnie, nie tylko ja i moi bracia (piątka okropnych dzieci), ale również nasi kuzyni: ponad dwudziestka ruchliwych i rozrabiających „diabełków"!
Dom mojej babci był naszym „rajem". Ona, zawsze spokojna, radosna i śmieszna, żartobliwa i gościnna ze swoim szerokim uśmiechem promieniowała pokojem, promieniowała Bogiem! To był odpoczynek przebywać blisko niej. Przygotowywała smacznie każde jedzenie! Kiedy nie pracowała, modliła się, z różańcem w dłoni, z oczami zwróconymi do góry, z kolanami na ziemi. To ona pierwszy raz mi powiedziała o Najświętszym Sercu Jezusa i o objawieniach Świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Ona mówiła nam o Jezusie, który chciał wylać na wszystkich ludzi płomienie Swojej miłości i że nas zapraszał, jak Świętego Jana, by położyć swoją głowę na Jego Piersiach, aby odpocząć w Nim, że chciał zaprowadzić nas wszystkich do Raju.
Moja babcia, która była naszym „rajem", podczas wakacji miała tajemnicze miejsce, miejsce gdzie odpoczywając, stawała się odpoczynkiem dla innych: Najświętsze Serce Jezusa.
„Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę." (Ps 23, 2-3a).
„Moje boskie serce jest tak zakochane Miłością do ludzi i do ciebie w sposób szczególny, że nie może już dłużej zawierać w sobie gorących płomieni miłości, i potrzebuje rozprzestrzeniać je poprzez twoje pośrednictwo". 27 grudnia 1673 Jezus powiedział te słowa do świętej Małgorzaty Marii, która była przed Najświętszym Sakramentem. Jezus, jako zakochany oblubieniec z Pieśni nad Pieśniami, idzie w poszukiwaniu miłości każdego człowieka, bo wie, że „nasze serce zostało stworzone przez Niego i nie odpocznie dopóki nie wróci do Niego" (Święty Augustyn). To jest to pragnienie, bycia kochanym przez każdego człowieka, przez każde pokolenie, co stanowi sens wszystkich objawień dotyczących Serca i miłości miłosiernej Jezusa w ciągu tych dwóch tysięcy lat.
Wszystko zaczęło się, kiedy Jezus wylał Swoją Krew z przebitego serca (por. J 19,34) i kiedy ukazał się uczniom pokazując swoje rany i zapraszając Tomasza, by umieścił swój palec w swoim otwartym boku (por. J 20,19nn).
To samo zaproszenie złożone apostołom, składa każdemu człowiekowi poprzez objawienia Świętej Gertrudy, Świętego Jana Eudes, Świętej Małgorzaty Marii Alacoque i Świętej Faustyny. Święta Małgorzata (1647-1690) pisze: „On sprawił, że zrozumiałam jak palące pragnienie by być kochanym przez ludzi i wyrwanie ich z życia w zagubieniu skłania Go do decyzji, by ukazać Swoje serce...To dlatego On pragnie być czczony w postaci ludzkiego serca" (List do o. Croisset 13/11/1689, Gauthly, Tom 2, nr 571-573).
Święta Tereska, pomimo, że nie miała żadnego objawienia Jezusa, otrzymała objawienie zarezerwowane dla maluczkich. „Moje grzechy, nawet gdybym dopuściła się najgorszych zbrodni na świecie, nie byłyby większe niż kropla wody w płonącym ogniu". Ten płonący ogień to zakochana miłość Boga do ludzi, której Tereska wyjątkowo doświadczyła.
Podobne słowa są użyte przez Jezusa, kiedy ukazuje się Świętej Faustynie: „najgorsi grzesznicy mogą stać się największymi świętymi jeśli zaufają mojemu miłosierdziu... Tak, najwięksi grzesznicy mają specjalne prawo do mojego miłosierdzia". Te wszystkie objawienia zostały dane dla całej ludzkości, dla każdego człowieka.
"Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia." (Iz 12,3). To jest tytuł encykliki, którą napisał Pius XII na temat pobożności do Najświętszego Serca Jezusa – „Haurietis aquas in gaudio". Tymi słowami prorok Izajasz zapowiada błogosławieństwo, dobro, które Jezus wyleje z krzyża (J 19,34). Również Ezechiel, niemal pięćset lat wcześniej, zapowiedział rzekę wody żywej, która przywróci życie martwym zwierzętom i uleczy bagna i mokradła (Ez 47, 1nn).
Aby wejść w odpoczynek, Jezus prosi o częstą spowiedź i komunię, przede wszystkim w pierwsze piątki miesiąca, i adorację Najświętszego Sakramentu jako szczególne „zadośćuczynienie Miłości za wszystkie świętokradztwa wobec Eucharystii". W sposób szczególny w Eucharystii Jezus powtarza nam swoje zaproszenie Miłości: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście... i odnajdziecie odpoczynek dla waszych dusz" (Mt 11, 28-29); „... i pijąc tą wodę z waszej piersi wypłyną strumienie wody żywej dla innych" (J 7,38). Odpoczywając w Nim stajemy się odpoczynkiem i Życiem dla innych!
W tych kilku latach Wspólnoty ponad 600 braci wyszło z ulicy, narkotyków, alkoholu, i zostali odnowieni przez Boże Miłosierdzie w naszych skromnych domach.
Czasami proszą nas o zdradzenie „sekretu". Nie mamy psychologów, ani lekarzy, ani terapeutów w naszych domach gościnnych. Posiadanie ich byłoby prezentem, ale nie mamy. „Nie mamy złota ani srebra..." ale odkryliśmy Wielki sekret, nasze jedyne bogactwo: Najświętsze Serce Jezusa. W każdym domu mamy Adorację Jezusa Eucharystycznego w dzień i w nocy... i On przemienia serca. W Nim odpoczywamy, w Nim odnawiają się nasze siły i my i nasi bracia jesteśmy uzdrowieni i uwolnieni. „Ojcze, nie wytrzymywałem już, chciałem uciec i wrócić do narkotyków. Przed tabernakulum Jezus zmienił moje serce. Dzisiaj jestem innym człowiekiem, kiedy byłem na adoracji zobaczyłem Jezusa, On wyszedł z tabernakulum dźwigając krzyż i swoim wzrokiem prosił mnie, bym wybaczył tym, którzy mnie poniżali. Do tamtego momentu byłem pełen żalu, i nagle moje serce zostało wypełnione pokojem... Kiedy przyjąłem Komunię, zobaczyłem Jezusa, który położył moją głowę na Swojej piersi i Jego Krew płynęła po moim ciele i obmywała mnie ze wszelkich przestępstw, które popełniłem. Dzisiaj narodziłem się na nowo...".
To wszystko czyni Pan.
„Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę." (Ps 23, 2-3a).

Lipiec 2004
o. João Henrique

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku